Venteliste

Ønsker du at komme på foreningens venteliste, så kontakt os via kontaktformularen

Regler for ventelisten

 1. Ventelisten er gældende iht. foreningens vedtægter § 5.3-5.6
 2. Al kommunikation foregår pr. e-mail. Det er den enkeltes eget ansvar at give besked om ændringer i kontaktoplysningerne, så foreningen kan komme i komme i kontakt med jer, i forbindelse med tilbud om have
 3. Nyankomne på ventelisten betaler ved opskrivning i perioden:
  • 1. april til 31. juli DKK 150
  • 1. august til 30. november DKK 100 
  • 1. december til 31. marts DKK 50                      
 4. Indbetaler man for meget, fordi indbetalingen er foretaget i ”skæv” periode, refunderes det ikke. Indbetaler man for lidt, kommer man først på ventelisten, når det fulde beløb er indbetalt
 5. Det årlige gebyr for at stå på ventelisten er DKK 150 med forfald 1. april.
 6. Betales det årlige gebyr for sent, er der tale om en ny opskrivning, det vil sige, at man bliver indsat i bunden af ventelisten.
 7. Haver tilbydes personer på ventelisten ud fra anciennitet / laveste nummer
 8. Det er ikke muligt at overdrage sin plads på ventelisten til andre
 9. Når man modtager mail med tilbud om en have, har man 48 timer til at besvare denne mail, om man er interesseret, ellers bortfalder tilbuddet og gå videre til den næste på listen.  Bemærk, at det ikke er selve købet der skal være klar på 48 timer, men aftalen om at man er interesseret i at komme i betragtning
 10. Hvis man efter gentagne gange ikke svarer på tilbud om have inden for given tid, vil man blive flyttet nederst på ventelisten
 11. Bestyrelsen sætter sælger og køber i direkte kontakt med hinanden. Sælger og køber aftaler selv de praktiske ting, herunder pris samt overtagelsesdato
 12. Formand og kasserer kontaktes, når de praktiske ting er aftalt imellem sælger og køber. Selve salget håndteres altid af formand og kasserer iht. Foreningens vedtægter § 5.6
 13. Der kan kun opskrives 1 person pr. folkeregister adresse
 14. Kolonihaveforbundet tillader kun at man har én have, uanset om det er i samme haveforening eller i forskellige haveforeninger. Kolonihaveforbundet har adgang til at tjekke dette. Har man to haver, vil man miste den ene
 15. Alle haver vurderes før salg. Ingen salgspris kan overstige vurderingen. Der henvises til Foreningens vedtægter § 14-15
 16. Ingen sælger kan pålægges at sælge sin have under vurderingen. Ønsker en køber ikke at betale vurderingsprisen, har sælger fuld ret til, at gå videre til den næste på ventelisten
 17. Skulle ingen på ventelisten være interesseret i at købe, kan sælger efter aftale med bestyrelsen, alternativt sælge til anden side, efter samme regler som salg til personer på venteliste.
 18. Springer en køber fra en købsaftale når prisen er aftalt og alle dokumenter i forbindelse med købet er udfærdiget, så er ens plads på ventelisten brugt. Man har efterfølgende mulighed for at skrive sig op igen, betale gebyret for dette, samt starte forfra med oparbejdelse af anciennitet.

Vedtaget på generalforsamlingen 27.03.2022

Du kan se den aktuelle venteliste her