Vurdering og salg af haver

Hej alle,
Det er nødvendigt at vi lige ridser op, hvordan processen er, fra man beslutter at man vil sælge og frem til at salget foregår og haven skifter lejer.

VURDERING

 • Man har besluttet at ville sælge. De nødvendige dokumenter/blanketter, bestilles hos formanden ikke hos vurderingsudvalget
 • Formanden fremsender følgende 3 dokumenter: 1) Du har bedt om en vurdering (det er en vejledning til sælger) 2) Ejererklæring 3) Løsøre liste (løsøre er f.eks. haveredskaber, møbler m.v.)
 • Sælger udfylder Ejererklæring og løsøreliste. Løsørelisten skal altid udfyldes, også hvis man ikke har møbler og lign. så må man skrive på listen “Intet løsøre”. Vurdering går ikke i gang, før begge dokumenter er modtaget
 • Sælger fremsender de udfyldte dokumenter til formanden. Når dokumenterne fremsendes til formanden, betyder det, at haven er klar til salg, altså at alt er i orden og vurdering kan foretages. Det gælder også vedligehold af selve haven/jorden. Man skal altså ikke fremsende dokumenterne før man har fjernet ukrudt mv. hvis man føler der er behov for det
 • Formanden kontakter vurderingsudvalget så snart dokumenterne er modtaget, og fremsender dokumenterne til vurderingsudvalget sammen med navn og kontakt oplysninger på sælger, så vurderingsudvalget kan komme i kontakt med sælger og aftale dato og tidspunkt for vurderingen
 • Sælger er meget velkommen til at deltage i vurderingen, men sælger kan også vælge ikke at deltage, og overlade det til vurderingsudvalget
 • Vurderingsudvalget måler op og besigtiger skur og have som en helhed. Data tages med retur, for udregning af selv vurderingen
 • Alle vurderinger i Danmark, foretages ud fra kvardatmeterpris på skur og kvardatmeterpris på have. Priserne pr. m² er fastsat af Kolonihaveforbundet
 • Den færdige vurdering fremsendes af vurderingsudvalget til formanden
 • Formanden fremsender den færdige vurdering til sælger
 • En vurdering kan ankes hvis man ikke er enig i den. Anken skal foretages til bestyrelsen eller til kredsen, senest 14 dage efter modtagelse af vurderingen

SALG

 • Sælger har modtaget vurdering, og ønsker at igangsætte salget. Sælger sender mail med besked om dette til formanden
 • Haven tilbydes nu til ventelisten
 • Personer på ventelisten har 48 timer fra de har modtaget besked om en ledig have,  til at reagere og få en fremvisning af haven
 • Sælger er, som udgangspunkt, den der viser haven frem. Det betyder man som sælger skal være klar på at kunne fremvise indenfor de 48 timer. (Sig til, hvis der er brug for hjælp til denne del)
 • Sælger og formand holder tæt kontakt i forløbet, for at sikre at processen kører som den skal. Er der flere interesserede i haven, er det den med laveste nummer på ventelisten, som har første ret (regler for venteliste kan læses i detaljer her)
 • Når køber er fundet,  er kasserer og formand ansvarlige for at få købssum og øvrige omkostninger ind på foreningens konto, samt få skrevet lejekontrakt
 • Dato findes, hvor sælger, køber, kasserer og formand mødes. Kontrakten underskrives, og nøgler samt toiletbrik overdrages til køber

Øvrige informationer

 • Haver med ulovligt byggeri, eller som på anden måde ikke holder lokalplanen, kan ikke vurderes og kan dermed heller ikke sælges. Der er altså spild af alles tid, at bestille en vurdering, når man ved lokalplanen ikke er overholdt. Du finder link til lokalplanen på siden med regler her
 • Man må ikke forvente at haverne er en “pensionsopsparing” eller anden form for investering. En have stiger ikke med et beløb der modsvarer de penge man vælger at lægge i skuret, f.eks. isolering, solceller osv.  Det nævnes blot, da der har været flere kommentarer omkring dette emne, samt at nye som gerne vil skrive op på ventelisten, spørger direkte, om hvor meget vi regner med at haverne stiger i løbet af et år, om hvornår der lægges vand og el ind osv., da man mener det også vil hæve prisen. Det er slet ikke på dagsordenen, så køb en have for din egen og din families skyld, brug den, hyg dig og sælg så den dag hvor du, af den ene eller anden årsag, ikke kan/vil have en have mere. Glæden ved at have haft den, er det “overskud” du skal regne med at din “investering” har givet.

Jeg håber det giver et billede af, hvordan det foregår. Er der spørgsmål, så er I, altid, velkommen til at spørge.

Med venlig hilsen,
På bestyrelsens vegne

Lykke Nielsen
Formand
Haveforeningen SOLSKIN