Priser og gebyrer

Vedtaget på generalforsamlingen, 27. marts 2022.

Haveleje (jf. vedtægten § 7 stk. 1, betales kvartalsvis)

1000 kr. pr. kvartal.

A conto betaling for vand (jf. vedtægten § 8 stk. 2, betales kvartalsvis)

150 kr. pr. kvartal

Indmeldelsesgebyr (jf. vedtægten § 4 stk. 1)

2500 kr. én gang

Depositum for have (jf. vedtægten § 4 stk. 1)

2000 kr.

Depositum for vand (jf. vedtægten § 8 stk. 3)

1000 kr.

Ekstern venteliste (jf. vedtægten § 4 stk. 5, betales årligt 1. april)

150 kr. årligt.

Nyankomne på ventelisten betaler 150 kr. hvis de opskrives i perioden 1. april til 31. juli, 100 kr. hvis de opskrives i perioden 1. august – 30. november, 50 kr. hvis de opskrives i perioden 1. december til 31. marts.

Intern venteliste (jf. vedtægtens § 4 stk. 10, betales årligt 1. april)

75 kr. årligt

Ved opskrivning betales 50 kr.

Behandling af byggeansøgning inden byggeriet sættes i gang (jf. vedtægten § 9 stk. 5)

100 kr

Opmåling af bygninger efter afsluttet byggeri (jf. vedtægten § 9 stk. 6)

200 kr

Ændring af lejekontrakt, bortset fra ændring af tlf./e-mail/adresse (jf. vedtægten § 4 stk. 6)

150 kr.

Udeblivelse fra fællesarbejde (jf. vedtægten § 7 stk. 3)

800 kr.

Vurdering af have (jf. vedtægten § 14 stk. 4, sælger afregner direkte til vurderingsudvalget)

400 kr.

Salg af have (jf. vedtægten § 5 stk. 6)

01.04 til 31.10  600 kr.

01.11 til 31.03  900 kr

Ansøgning om dispensation 

500 kr.

Erstatning af nøglebrik til toiletter

200 kr.